Dmtland.com

137 Nguyễn Ngọc Vũ


Liên hệ

Địa chỉ

Công ty BĐS Thế Kỷ - Tập Đoàn CEN GROUP

Địa chỉ công ty: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website DMT: Dmtland.com

Email: DMTLand.com@gmail.com

 Nguyễn Trọng Ngọc

Nguyễn Trọng Ngọc

ngocnguyentrong91@gmail.com

0988758761

Bùi Khánh

Bùi Khánh

Dmtland.com@gmail.com

0962868933

Trịnh Thị Ngọc Thúy

Trịnh Thị Ngọc Thúy

Trinhthuyksnb@gmail.com

0981473898